Междувременно пред The Mall

Чалга до дупка пред най-големия търговски център в България.

cloudscape