Гърция изпълнила заложените икономически цели през първата половина на 2012 година

TV Evropa