Ссср - Химн

изпълнител: Александр Харчиков

stzmig31