Държавата ще осигури 100% финансиране за саниране на сгради на социално слаби

TV Evropa