VBox7 logo

Музикален момент

1 961 26.11.2009 Инфо

На партитурата му има точно указание от самия Шуберт, че произведението трябва да трае минута и половина. Поздравът е
за всички, които обичат класиката.