Дяконе, говорят, че си жив...

19 февруари - поклон пред Васил Левски

fifin07