Най-наглата мутра в Бургас е с униформа

Вчера едно ЛЕКЕНЦЕ с униформа... Изгледайте целият клип. Той илюстрира действителността в Бургас от десетилетие.И така...
Вчера едно ЛЕКЕНЦЕ с униформа, защото той е едно малко и нищожно петно, което лесно може да бъде излъскано и изпрано с омекотител. И той ни демонстрира точния манталитет на полицаите в Бургас. И в чстност - тези от СПС–Бургас. Първо- те се чувстват недосегаеми. Щом пред всички медии блъсна така нагло протестиращ.
И второ ! Те се мислят за мутри и въобще не се чувстват като хора на закона, ами просто знаят и са започнали работа в полицията, за да са зад гърба на най-голямата и силна групировка - полицията и никой нищо не може да им каже.
Всичко от това е вярно. Че полицаите са днешните мутри, че там изтича отайката на обществото, че техният морал е по-нисък и от на проститутките на гарата.
Това всичко е вярно.
И сега ще кажете, че ще обидим съвестните полицаи.
НЕ ! Те , съвестните полицаи отдавна са напуснали системата, или ако са останали и не са се видоизменили до тази гротеска от началото на клипа, то те със сигурност ме подкрепят в това изявление и не се засягат, зщото знаят, че не се отнася за тях, а за тези, които те самите презират - болшинството от колегите си и всичките от високите етажи на силовата структура.
Пред Парламента на 15-ти - ЧЕТВЪРТЪК !
Елате след работа. Започваме от 17:30 - 18 часа.
Долу предателите !

Петър Низамов