Прекрасно: Сираче сърничка, кърмена от куче.

hitrushka