Специализирана операция срещу незаконната миграция и нерегламентирания превоз в столицата

TV Evropa