Конкурс Дневниците на Вампира

Конкурса е заедно с kukla_pm! Записвайте се с коментар и напишете с кого също! Успех на Всички!

bdjon