Клек с щанга 100кг х 8

Една от 4-те серии със 100кг

powerlifter