Работете легално - 17 анимационни реклами

Тези рекламки бяха излъчени по няколко телевизии през 2010

mxmvideo