Песни на балканските народи /първа част/

Балкантон кат. № ВНА 10207 Стерео

bobimw