Застрашените речни делфини на Бразилия

Амазонските речни розови делфини са застрашени. Водноелектрическите централи блокират техните маршрути; живакът от златните мини трови органите им. И до днес се знае малко за състоянието на популациите в региона. WWF иска да промени това.

Going Wild