Румен Родопски - Пиленце, пъстро славейче

Обр. Димитър Трифонов.
Съпр. орк. на АНП при БТР, диригент Добрин Панайотов.

gorskiyat