София е сред по - малко заселените европейски столици, отчита Евростат

Българската столица София е слабо заселена в сравнение с
някои големи европейски градове, отчитат данни на новия
регионален годишник Евростат 2012. По гъстота на населението на
квадратен километър София отчита данни от 960 жители на
квадратен километъ

TV Evropa