Най-студеното населено място

Видеото ''Най-студеното населено място'' е авторско. Източници: https://bg.wikipedia.org/wiki/Оймякон

Габриел Генов