МРРБ наблюдава 9 големи свлачища на площ от 7000 дка

TV Evropa