Възобновяеми енергоизточници в България заснети от високо

Някои от инсталациите за производство на енергия от възобновяеми енергоизточници заснети от високо. Ветропарк Бузлуджа на фирмата Ветроком с обща инсталирана мощност 72.5 MW. Соларен парк на чешката фирма OHL в близост до с. Радиево с обща мощност 16 MW.

quadvert