Диана, Лайв Комедия

Диана приема професията на блондинка толкова сериозно, че данъчните се чудят как да обложат с ДДС на русите коси.

star_machine_tv7