Ако ти си отидеш - Евтим Евтимов

В този кратък стих е събрано най-страхотното любовно обяснение...

deia68