Как чужденците виждат България

Описание и кратка история на България разказана от чужденец.

loferka4alga