Надежда Хвойнева - Извор вода извираше

Извор вода извираше,
йоф мари йоф,
на водона малка мома,
йоф мари йоф.
На водона малка мома,
йоф мари йоф,
та огльодва бело лице,
йоф мари йоф.

Та огльодва бело лице,
йоф мари йоф,
бело лице тььнка снажка,
йоф мари йоф.

eragon1