100 години от смъртта на Пейо Яворов

Отбелязваме 100-годишнината от смъртта на поета Пейо Яворов. По този повод в Музея за история на София ще се състоят редица събития, свръзани с живота и творчеството на Яворов.

TV Evropa