"5 минути София" - Киносалоните в София

Епизодът запознава зрителите с историята на киноразпространението в София: възникването на първите киносалони, обособяването им в самостоятелни места за кинопрожекции, профилирането на програмите, съдбата на най-старите киносалони и последно появилите се кинозали и начини за разпространение.

fiveminutessofia