Гонките Във Варна - Отмъщението (27.03.08)

потрушаването на едно Рено 5 притежание на 5 - ма мангали който се правеха на катили на гонките във Варна.Участваха около 150 - 200 души.Мангалите иэбягаха тварде рано беэ колата си и тя беше оставена в рацете на раэгневената талпа.

kiko7o0o