VBox7 logo

Проекция
"Слънцето в мен" любовна лирика от Мария Богомила
рецитира Детелина Керин