Двг Щастливци - Дружба

Химн на ЦДГ "Дружба" град Оряхово. Песента е създадена по инициатива на директора Мариела Личкова.
Текст и музика: Петя Карабакалова; аранжимент: Митко Митков; изп. ДВГ "Щастливци". Видеоматериалът изготви Славина Атанасова. http://www.facebook.com/page

karabakalova