Изплащането на втория транш от схемите за национални доплащания на глава животно започна

Изплащането на втория транш от схемите за национални доплащания на глава животно започна. Общо над 25 млн. лева ще бъдат налични по сметките на животновъдите, които отглеждат говеда, биволи, овце и кози майки.

TV Evropa