Жана Бергендорф - backstage, бр. 190 (септември 2014)

eva_magazine