Prince Of Percia С Резачка(the 2 Thrones)

Резачката се взима с код.Както си играете натискате Pause Menu и натискате стрелките по следният ред: Up, Down, Up, Down, Left, Right, Left, Right, Up, Down, Up, Down. :)

vilito9