Из Плевенска Община /част 27/. Ясен.

15.07.2020 г.
Разходка до с. Ясен.

gwlahliev