Стихове от Ибн Хафаджа - арабски поет

Ибн Хафаджа Ал Андалуси /испано-арабски поет/. Поетичното му име е Ал Джаннан /1058-1139 г. / "Изтъка нощта наметка от целувките ни жадни, но зората я разкъса с пръстчета от светлина"

deia68