Най - поразителния факт е знанието!

Моля за превод ?

urbi