Американска агенция ще финансира безвъзмездно „Топлофикация София“

TV Evropa