Хубен, Лайв Комедия

"Някои го предпочитат горещо". А как го предпочита Хубен ... преценете сами от изпълнението му в лайфа на Star Machine на тема Комедия.

star_machine_tv7