Time lapse - слоести облаци & идване на нощта в София 24.2.2014

bnvn1