Ето по подробно!
Ако искаш да си LBD
1.Трябва да Направите Дрифт Клип с NumLock
2.Клипът Трябва да е дълъг над 2 минути
3.Клиповете трябва да са ви 1280x720p или 1920x1080p 4. Не трябва да имате моднати коли ефекти километражи!
Какво получавам ако съ

baliofvfx