3d анимация - Променяме София!

Здравейте, направихме това шоу за да покажем, че с участието на гражданите, а и новите високи технологии, София може да бъде различна. Променяме София!

С уважение,

Георги Кадиев
кандидат за кмет на София
№8 в бюлетината;
facebook.com/georgikadiev

kadievzasofia