Bo0ols - Психологически портрет

Всеки който чуе трака може да открие себе си.
Beat : Dj Valio
Mastering and Mixing : Bo0oLS
Оценете със сърцето си ! На това се надявам най - силно
Alien Project

boools