Увеличението на пенсиите през 2022 година е гарантирано

TV Evropa