89 милиона тона храни годишно се изхвърля в страните от ЕС

Според доклад на Европейската комисия гражданите от държавите от ЕС изхвърлят на боклука годишно 89 милиона тона храни или по 179 кг на човек. Като се прибавят количествата храни и хранителни отпадъци, според европейската статистика на човек се падат по 5

TV Evropa