Колко по-мощни ще са двигателите ако няма ограничение за горивото и издържливостта?

Тодор Тодоров се интересува:
В последно време наблюдаваме много малко отпадания поради повреди в задвижващата система. Това означава ли, че те работят далеч от лимита си? Има ли данни с колко биха били по-мощни двигателите ако няма ограничение за горивото и издържливостта?

Попитай Иван Тенчев, епизод 301

clubs1play