Изкушение - от 14 октомври по btv Lady (всеки делник от 21.30ч)

Достъпът до това съдържание е спрян по искане на собствениците на авторските му права.

Собствениците на авторските права върху този клип са подали искане да бъде премахнат от сайта.