Повече от 4 милиона души са починалите от коронавирус в световен мащаб

TV Evropa