Otkrit urok - final

Видеото отразява събитие от проект "Приятно и полезно", изпълнявано от СНЦ "Партньори - Дупница", с подкрепата на програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД

thelads