Гравитационна вълна

Гравитационна вълна е смущение (пертурбация) в гравитационното поле, разпространяващо се със скоростта на светлината.Всяка движеща се с ускорение маса, или тяло, променящо своята плътност, е източник на гравитационни вълни. Силни гравитационни вълни се получават при гигански маси и/или огромни ускорения. Амплитудата на вълната е пропорционална на масата и нейното ускорение, тоест, ~ma. Обаче, за да се придаде ускорение на даден обект, на него трябва да му действа с някаква сила друг обект. Този друг обект, според 3-тия закон на Нютон, изпитва обратното въздействие. Следователно:

m1a1 = — m2a2.
Излиза, че гравитационни вълни не може да се излъчват от единичен обект, а винаги от двойка обекти. И поради интерференцията между тези две вълни те в значителна степен се унищожават. Затова, гравитационното поле е винаги квадруполно, амплитудата на което бързо спада при отдалечаване.


Най-силните източници на гравитационни вълни са:

Сблъскващи се галактики - масите са гигантски, но ускоренията - умерени.
гравитационен колапс на двойна система от компактни обекти - огромни ускорения при значителна маса

sosos666