Turkey: Erdogan calls on Turks to boycott French goods

Mandatory credit: Turkish Presidency

Ruptly