Младите Хора На България

Кратко интро на аматьорски документален филм на студенти от специалност Европеистика към Русенския университет.

nusquam