Music Idol 2 Радост Жабова Убиеца На 6 Кокошки Песента За Химята 26.02.2008

Достъпът до това съдържание е спрян по искане на собствениците на авторските му права.

Собствениците на авторските права върху този клип са подали искане да бъде премахнат от сайта.